Verdien je nu echt zo weinig in de zorg? - Deel 6: Waar komt het gevoel van onvrede onder zorgmedewerkers vandaan?

Salaris-zorg-werkdruk-onvrede-fysiek

Waarom zijn veel verpleegkundigen en verzorgenden ontevreden met hun werk? Het salaris speelt niet altijd de grootste rol, heb ik het idee. Maar hoe komt het dan? Ik dook in een aantal tevredenheidsonderzoeken om te kijken wat de grootste oorzaken van onze onvrede  zijn.

Of we nog een beetje blij zijn met ons werk wordt regelmatig onderzocht. En wat blijkt? Een ruime meerderheid is er hartstikke trots op in de zorg te werken, gaat met plezier naar het werk en vindt het werk inhoudelijk leuk.

Tevredenheidsonderzoek in de zorg

Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoeken van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel, 2017) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2019). In 2019 geeft gemiddeld 78% van de werknemers in de zorg- en welzijnssector aan tevreden of zeer tevreden te zijn met hun werk.

Ontevreden over hoge werkdruk

Klinkt top, maar we weten allemaal dat het, zeker de laatste jaren, niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Ook dat komt uit de onderzoeken naar voren. Hoge werkdruk wordt vaak als bron van onvrede genoemd. Twee op de drie zorgmedewerkers geeft aan dat de werkdruk in het afgelopen jaar is toegenomen (CBS, 2019). 44% van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. In het onderzoek van het Nivel zegt ruim 18% dat ze het werk als té druk ervaren.

Waarom de werkdruk toeneemt

Die hoge werkdruk in de zorg is een grote oorzaak van stress en minder werkplezier. Ook best logisch als je bekijkt waardoor de hogere werkdruk ontstaat. Als belangrijkste redenen worden genoemd:

  • Regeldruk en administratieve lasten
  • Meer of moeilijkere/complexere taken
  • Mondiger cliënten
  • Te weinig personeel en overwerk
  • Werk-privébalans
  • Hoog ziekteverzuim

Regeldruk verminderen

Te veel regels, te veel papierwerk, te veel administratieve taken. Misschien zijn we daar nog wel het meest ontevreden over? Gelukkig zijn de overheid en veel organisaties nu wel bezig om de regeldruk te verminderen. Op de website van (Ont)regel de Zorg zie je hier een heleboel voorbeelden van. Jammer genoeg merk je het nog niet altijd op de werkvloer.

Agressie komt vaker voor

Agressie en geweld komen in de zorg steeds vaker voor, zo blijkt ook uit het onderzoek (CBS, 2019). Twee op de drie werknemers heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld van patiënten, cliënten of hun familieleden. Meestal ging het om schelden of schreeuwen, soms om lichamelijke agressie. Ook niet echt waar je vrolijk van wordt natuurlijk.

Voel je je gehoord?

Je hoort het nogal eens: ‘Ik heb al zo vaak aangegeven wat me dwars zit, maar er wordt niks mee gedaan.’ Wist je dat hier een belangrijke oorzaak van burn-out ligt? Daar is al veel onderzoek naar gedaan. Het is enorm belangrijk dat medewerkers steun ervaren van hun  leidinggevende. Een fijne sfeer in het team, elkaar inspireren en opvangen, hoort daar overigens ook bij!

Kun je je ontwikkelen?

Niet voor niets zijn veel zorgorganisaties tegenwoordig bezig met jouw ontwikkelingsmogelijkheden. Wie het gevoel heeft zich niet verder te kunnen ontwikkelen op het werk, loopt een grotere kans vast te lopen.

Fysiek zwaar

In al mijn gesprekken met zorgmedewerkers hoor ik ook vaak dat het werk fysiek best pittig is. ‘Je slijt eerder’, zei een verzorgende uit de ouderenzorg. Wisselende diensten, nachtdiensten en veel tillen gaan je niet in de koude kleren zitten. Ook hier is het belangrijk dat je organisatie je helpt om het werk goed vol te houden.

Werken tot je pensioen

Bijna de helft van de ondervraagden in het CBS-onderzoek verwacht het huidige werk niet vol te houden tot het pensioen. Eén op de drie heeft in het afgelopen jaar weleens gedacht: ‘ik ga een baan buiten de zorg zoeken’. Ik heb zomaar de indruk dat al die punten hierboven daarbij een grotere rol spelen dan het salaris.

Hoe denk jij hierover?

Colofon: FloorZorgt is jouw online zorgmagazine! Op dit moment lezen 80.000 unieke zorghelden mij maandelijks. Door middel van inspirerende blogs, relevante producten (kijk snel in mijn webshop!) mooie artikelen en zorgnieuws houd ik jou op de hoogte van alle ontwikkelingen in de zorg. Heb je mijn mobiele app al gedownload en volg je mij al op Facebook, Instagram of Linkedin? Wil je adverteren? Stuur me dan een mailtje en ik neem z.s.m. contact met je op of bekijk de mogelijkheden alvast hier. Ook ik maak weleens een foutje ;-) Heb je er één gezien? Mail het me. Ik ben je dankbaar! 

You have already unliked it!