Rekenen met zuurstof

Uitleg

Bij het rekenen met zuurstof zijn er een aantal zaken die je moet weten. Je bent altijd opzoek naar de omvang van de cilinder, de stand van de manometer en de zuurstofbehoefte van de patiënt per minuut. Het stappenplan hiervoor is als volgt.

rekenen met zuurstof
rekenen met zuurstof

Video opgave

Floor gaat met haar patiënt een wandeling maken. Ze heeft hiervoor een zuurstofcilinder met een omvang van 2 liter. De manometer geeft 60 bar aan. Haar zorgvrager krijgt 3 liter zuurstof per minuut. Ze wil voor een half uur gaan wandelen. Laat met een berekening zien of Floor voldoende liter zuurstof op voorraad heeft voor deze wandeling.

Oefenexamen

Als je deze opgave goed had is het tijd om écht te gaan oefenen. 

Maak deze vijf opgaven:

 

Vraag 1

Paniek, zuurstofproblemen! De technische dienst komt een 20 liter cilinder brengen op de afdeling van Floor. De manometer van deze cilinder staat op 80. Haar patiënt heeft 5 liter zuurstof per minuut nodig.

Hoe lang kan Floor doen met deze cilinder? Geef je antwoord in uren en minuten.

Antwoord vraag 1 (bekijken)

 

Vraag 2

Uit een cilinder met een omvang van 5 liter loopt 4 liter zuurstof per minuut. De manometer geeft 160 bar aan.

Hoelang kan Floor zuurstof toedienen met deze cilinder? Geef je antwoord in uren en minuten.

Antwoord vraag 2 (bekijken)

Vraag 3

Een patiënt heeft gedurende 2 uur 3 liter zuurstof per minuut nodig.

Floor heeft de keuze uit twee verschillende zuurstofcilinders.

A:          cilinder van 5 liter met een manometer die 70  bar aangeeft.

B:           cilinder van 2 liter waarvan de manometer 190  baar aangeeft.

Welke cilinder biedt voldoende zuurstof voor de patiënt van Floor?

Antwoord vraag 3 (bekijken)

Vraag 4

Floor heeft in de ambulance de beschikking over  een zuurstofcilinder van 5 liter. De manometer wijst 120 atmosfeer aan. De patiënt krijgt 2 liter zuurstof per minuut.

Hoe lang kan Floor in de ambulance zuurstof toedienen? Geef je antwoord in hele uren en minuten.

Antwoord vraag 4 (bekijken)

Vraag 5

Floor gaat met haar patiënt een wandeling maken. Ze heeft hiervoor een zuurstofcilinder met een omvang van 2 liter. De manometer geeft 140 bar aan. Haar zorgvrager krijgt 8 liter zuurstof per minuut. Ze wil voor een half uur gaan wandelen.

Laat met een berekening zien of Floor voldoende liter zuurstof op voorraad heeft voor deze wandeling.

Antwoord vraag 5 (bekijken)

 

Klik hier om terug te keren naar de medisch rekenen hoofdpagina.